مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

شرایط دریافت اجرت المثل زن چیست؟

تبلیغات بنری
اما گاه اختلافاتی که بین زوجین وجود دارد باعث می شود که هر کدام حقوق قانونی خود را پیدا کنند. یکی از این حقوق زکات است که در این مقاله سعی داریم با این حقوق مشروع و قانونی آشنا شویم.

ثواب ضرب المثل چیست؟

توضیح اجرت المثل در ماده 336 قانون مدنی آمده است: «هر کس به امر دیگری عملی را انجام دهد در مقابل آن عمل ثواب شکر می شود یا اگر عادتاً برای آن عمل آمادگی داشته باشد. شخص پاداش محسوب می شود.» او برای کارش مستحق دستمزد است. مگر اینکه معلوم شود او قصد اهدا داشته است.»

در تبصره الحاقی این ماده آمده است: چنانچه زوجه به دستور زوج و بدون قصد انفاق، یعنی خوداشتغالی، کاری را انجام دهد که به عهده قانونی او نیست و بابت آن اجرت بگیرد، این موارد نیز باید برای او ثابت شود. دادگاه غرامت کار انجام شده را محاسبه و حکم به پرداخت آن می دهد.

شیما قوشه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مزد ایده آل چقدر است، گفت: به میزان خدماتی که زن خارج از حدود وظایف خود انجام می دهد، مزد ایده آل می گویند.

میزان این مبلغ با در نظر گرفتن شرایط لازم توسط کارشناس تعیین می شود. مطالبه مهریه فقط به زمان طلاق محدود نمی شود.

شرایط دریافت حقوق زن

این وکیل دادگستری معتقد است دریافت اجرت ایده آل منوط به وجود شرایطی است و در صورت اثبات این شرایط به دادگاه، اجرت ایده آل به زوجه تعلق می گیرد.

این شرایط به شرح زیر است:

– انجام کارهایی مانند نظافت منزل، آشپزی و حتی شیر دادن به نوزاد که وظیفه زن نیست.

– انجام کارهایی که معمولاً برای آنها پول پرداخت می شود.

– اگر انجام کارهایی که در دو شرط قبل ذکر شد به امر شوهر باشد و زن به اختیار خود آن را انجام ندهد.

– زن قرار نبود مجانی این کارها را انجام دهد. اثبات این امر بر عهده شوهر است. زیرا دادگاه با توجه به درخواست خسارت، فرض عدم رضایت را در نظر می گیرد.

در صورت احراز این شرایط، دادگاه برای تعیین میزان نفقه و ضرب آن در تعداد سنوات ازدواج از کارشناس کمک خواهد گرفت.

میزان پرداخت را تعیین کنید

شیما قوشه میزان توبیخ را متغیر دانست و گفت: این میزان برای همه زنان یکسان نیست و کارشناسان رسمی دادگستری پس از بررسی همه جوانب میزان آن را تعیین می کنند.

در تعیین این میزان، کار، همکاری و همکاری زن با شوهر در زندگی مشترک، وضعیت تأهل، محل سکونت، شغل و سطح تحصیلات پدر قبل و بعد از ازدواج، تعداد فرزندان، اعم از فرزندان. دختر یا پسر دادن یا ندادن و … به عنوان استاندارد مشخص شده است.

این فعال حقوق زنان افزود: اگر زنی کار کند با فرض اینکه وقت کمتری به امور خانه اختصاص دهد حقوق کمتری به او تعلق می گیرد مگر اینکه ثابت کند به درخواست همسرش و برای کمک به زندگی سرکار رفته است. مخارج. .

اگر تعداد فرزندان دختر باشد، با توجه به اینکه دختر در امور خانه به مادر کمک می کند، از میزان ثواب کاسته می شود. شیردهی یا مصرف شیرخشک و ماه های شیردهی در قیمت دستمزد تاثیر دارد. بنابراین قیمت ایده آل مقدار مشخصی نیست.

گوشی در تشریح دستمزد زن نشیزا ادامه داد: نشیزه زنی است که برای شوهرش احترام عمومی و خصوصی ندارد. به زن مجرد نفقه تعلق نمی گیرد، اما اگر این زن تمکین نکند، اما کارهای خانه را انجام دهد و از فرزندان مراقبت کند، مستحق نفقه است.

درخواست غرامت

شیما قوشه درباره نحوه درخواست زکات گفت: زن باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه و دادخواست خود را برای مطالبه زکات به دادگاه خانواده تقدیم کند. پس از رسیدگی به پرونده و احراز شرایط در دادگاه، مبلغی برای کارشناس به حساب مرکز کارشناسی واریز می شود و کارشناس تعیین شده پس از یک هفته تا 10 روز نظر خود را اعلام می کند. در صورت عدم پرداخت، زوجه می تواند تقاضای دستور توقیف یا توقیف مال نماید.

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author