مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

تدوین طرح ملی حمایت از پرستاران

تبلیغات بنری
به گزارش جهان نیوز ، رضا علینژاد از ساخت 150 خانه سالمندان در 15 دانشگاه علوم پزشکی کشور از سال 1402 تا امسال خبر داد و گفت: خانه سالمندان در دانشگاه های علوم پزشکی نیز در حال ساخت است.

وی به ایجاد تاسیسات ویژه پرستاری و افزایش درصد اضافه کاری پرستاری در دولت رئیس جمهور شهید اشاره کرد و گفت: امید است این طرح در دولت چهاردهم به طور کامل اجرایی شود زیرا یکی از برنامه های جدی است. مطالبات پرستاران در کشور کشور. امیدواریم در دولت چهاردهم تعرفه خدمات پرستاری به طور کامل اجرا شود و پرستاران جدول گسترده تری داشته باشند و از مزایای آن برخوردار شوند.

مشاور اجرایی معاونت پرستاری وزارت بهداشت گفت: لایحه قانون حمایت های مادی و معنوی در دولت شهید رئیسی آغاز شده است و با نگاه رئیس جمهور منتخب، بهزیستی معیشت پرستاران به طور قابل توجهی تغییر خواهد کرد.

وی ضمن تشریح اهداف بلندمدت و رویکردهای نوین معاونت آموزشی برای ارتقای جایگاه پرستاری در نظام سلامت کشور گفت: امروز دیگر نمی توان پرستاران را نادیده گرفت.

عملکرد بی بدیل این دسته از ایثارگران در حوزه سلامت، مطالبات مردم را برای احقاق حقوق معنوی و مادی پرستاران افزایش داده است.

وی از تدوین و اجرای طرح های جامع ملی حمایت همه جانبه از پرستاران خبر داد و افزود: معاونت پرستاری با همکاری و همدلی جامعه پرستاری گام های بلندی در ارتقای شاخص های پرستاری و جایگاه این قشر ارزشمند در حوزه سلامت برداشته است. رشته. سیستم.

علی نژاد بر تعهد پرستاران ایرانی و تجربه بالای آنان تاکید کرد و خاطرنشان کرد: خدمات و تخصص پرستاران ایرانی در سطح بین المللی مورد تقاضا است.

با وجود کمبود، اولویت اصلی پرستاران خدمت به کشور به ویژه در مناطق محروم است.

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author