مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

امکان مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد؟

تبلیغات بنری
به گزارش خبرگزاری جهان به نقل از میزان. در صورتی که مسئولیت شخص حقوقی به موجب قانون ثابت شود، بسته به شدت جرم ارتکابی و عواقب زیانبار آن، به یک یا دو مورد از مجازات های زیر محکوم می شود:

الف- انحلال شخص حقوقی

ب- مصادره کلیه اموال

ج- ممنوعیت از انجام یک یا چند فعالیت حرفه ای یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر تا پنج سال

ت- ممنوعیت فراخوان عمومی برای افزایش سرمایه به صورت دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

د- ممنوعیت صدور برخی اسناد تجاری حداکثر تا پنج سال

ج- جریمه نقدی

ج- انتشار حکم از طریق رسانه ها

تبصره – مجازات این ماده شامل اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نمی باشد.

میزان جزای نقدی قابل اعمال برای اشخاص حقوقی کمتر از دو و چهار برابر میزان مقرر قانونی برای ارتکاب همان جرم توسط اشخاص حقیقی نباشد.

از سوی دیگر، انحلال شخص حقوقی و مصادره وجوه آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم ایجاد شده باشد یا با انحراف از هدف مشروع، منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر فعالیت داده باشد.

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author