مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

چرا برخی تصاویر را فراموش می‌کنیم و برخی را به خاطر می‌سپاریم؟

تبلیغات بنری

شاید فکر کرده باشید که چرا برخی از تصاویر را به خاطر می آورید در حالی که برخی دیگر به طور کامل از حافظه شما پاک می شوند. اما مطمئن باشید شما تنها نیستید. نتایج یک مطالعه جدید دلایل عملکرد حافظه ما را آشکار کرده است.

به گزارش ایتنا، ذهن ناهنجاری های غیرقابل توضیح را در اولویت قرار می دهد و در عین حال جزئیات قابل پیش بینی و پیش پا افتاده را کاملا نادیده می گیرد.

این مطالعه نشان داد که این امر به طور کلی در جنبه های مختلف زندگی ما منعکس می شود. توضیح نحوه عملکرد حافظه و نحوه جمع آوری و ذخیره داده ها به توانایی یادگیری و برنامه های درسی مدرسه و همچنین بازاریابی مرتبط است.پروفسور امر الشاوربی، رئیس بخش جراحی مغز و اعصاب در مرکز پزشکی اکستر، می گوید که ظرفیت ذخیره سازی مغز به 2.5 میلیون گیگابایت می رسد و حافظه انسان قادر است جزئیات را به روش های مختلف ذخیره کند.

پروفسور الشواربی ​​در مصاحبه ای با اسکای نیوز تأیید می کند که حافظه بلندمدت شامل بخشی خودآگاه و ناخودآگاه است، در حالی که بخش خودآگاه ناهنجاری ها را ذخیره می کند و بخش ناخودآگاه آنچه را که در زندگی آموخته اید ذخیره می کند. چیزهای مرتبط با احساسات ما، چه مثبت و چه منفی، در حافظه ذخیره می شوند.

تبلیغات بنری

parseek به نقل از یستا

About The Author