مجله اینترنتی یستا

رسانه تخصصی اینترنتی یستا

فروش آرا جرم است تصویربرداری از رای ممنوع

تبلیغات بنری
به گزارش سایت جهان نیوز ، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 7 تایید کرد: بر اساس ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، خرید و فروش آرا، تهدید و ارتشاء، رای دادن با مدارک هویتی جعلی و اخلال در انتخابات جرم محسوب می شود. کمیته های اجرایی و نظارت موظفند در صورت دریافت گزارش در این خصوص، عاملان را به مراجع قضایی تحویل دهند.

متن اطلاعیه ستاد انتخابات کشور به شرح زیر است:

نام خدا
به اطلاع مردم شریف ایران اسلامی، مسئولین محترم و اعضای محترم شعب رای دهنده در مرحله دوم انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری می رساند، به استناد ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری، آراء ثبت و آراء ثبت می شود. انتشار آن ممنوع است.

بر اساس ماده 33 قانون فوق الذکر خرید و فروش آرا، تهدید، ارتشاء، رای دادن با اوراق شناسایی جعلی و اخلال در انتخابات جرم بوده و دستگاه های اجرایی و نظارتی مکلفند در صورت وصول مرتکبین را به مراجع قضایی تحویل دهند. گزارشی در این زمینه

ستاد انتخابات کشور

تبلیغات بنری

jahannews به نقل از یستا

About The Author